หลักสูตรภาษาเวียดนามระดับกลาง

หลักสูตรภาษาเวียดนามระดับกลาง : เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สามารถอ่านภาษาเวียดนามได้คล่องแล้ว  รู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามระดับพื้นฐานมาแล้ว  ในระดับนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง  รูปประโยค  คำศัพท์  ไวยกรณ์  ที่จะสามารถใช้สื่อสารหรือดำรงชีวิต  หรือท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามได้เป็นอย่างดี

 
หลักสูตรนี้  จะสอนเกี่ยวกับ :                                                                                                 
     - รูปประโยค
     - คำศัพท์
     - ไวยกรณ์
ในระดับกลาง
 
 
 
บทสนทนา  และ  บทความ เช่น :
     -  ใคร / ทำอะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ / อย่างไร
     -  เช่าโรงแรม
     -  การท่องเที่ยว
     -  สนทนาซื้อขาย
     -  ทดสอบการพูด
     -  ทดสอบการฟัง
     -  บทความต่าง ๆ
 
 ฯลฯ
Visitors: 817,669