ทัวร์เวียดนาม จากมุกดาหาร หรือ นครพนม (เวียดนามกลาง : เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์)

          สำหรับลูกค้าที่ชอบการเดินทางโดยรถยนต์ เส้นทางนี้จะเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางไปเที่ยวยังประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถไปท่องเที่ยว  ทัศนศึกษา  ไปทำธุรกิจ หรือ ดูงานที่ประเทศเวียดนามได้อย่างประหยัด  และ รวดเร็ว  จากไทย ไป เวียดนามแค่เพียง 4-5 ชม. โดยผ่านทางเพื่อนบ้าน สปป.ลาว  

     ซึ่งรถของเราสามารถข้ามมารับคณะได้ที่ด่านชายแดนไทย ทั้งมุกดาหาร และ นครพนม  อีกทั้งคนขับยังสามารถสื่อสารได้ทั้ง 3 ภาษา ไทย - ลาว - เวียดนาม (เป็นไกด์ไปในตัว)

 

 

ราคาเริ่มต้นที่ : 5,900 บาท/คน* (คณะ 10 คน)

ราคานี้รวม :
- รถตู้ปรับอากาศแอร์เย็นพร้อมคนขับดูแลตลอดทริป ตามโปรแกรม (รับที่ด่านมุกดาหาร หรือ นครพนม)
- คนขับพูได้ 3 ภาษา ไทย - ลาว - เวียดนาม เป็นไกด์ไปในตัว
- โรงแรมที่พักตามโปรแกรม + รวมอาหารเช้า (ห้องล่ะ 2-3 คน)
- รถรับ-ส่ง ด่านลาว - มุกดาหาร หรือ นครพนม
- ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 / 500,000 บาท

 

ราคานี้ไม่รวม :
- ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ (กรณีเดินทางทางเครื่องบินมาลงนครพนม)
- ราคานี้ยังไม่รวมค่ารถเดินทางจากที่ต่างๆ มายังด่านมุกดาหาร หรือ นครพนม
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ เครื่องเล่นต่างๆ /
- ยังไม่รวมค่าอาหารกลางวัน - อาหารเย็น
- ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวต่อกลุ่ม / ระดับโรงแรม / ร้านอาหาร / จำนวนวันท่องเที่ยว / สถาณที่ท่องเที่ยว

 


 

สนใจทัวร์เวียดนาม จากมุกดาหาร หรือ นครพนม  เส้นทาง : มุกดาหาร หรือ นครพนม - ลาว - เวียดนาม (เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์) 

ติดต่อ :

Tel. : 080-113-5495,  099-492-9053

Email : vinteam.co.ltd@gmail.com
ID Line : @vinteam

  

 

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวเวีดยนามกลาง ทางรถยนต์ เส้นทาง : มุกดาหาร หรือ นครพนม - ลาว - เวียดนาม (เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์) 

 

   

 

 

 

  

  

  

 

 


 

สนใจทัวร์เวียดนาม จากมุกดาหาร หรือ นครพนม  เส้นทาง : มุกดาหาร หรือ นครพนม - ลาว - เวียดนาม (เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์) 

ติดต่อ :

Tel. : 080-113-5495,  099-492-9053

Email : vinteam.co.ltd@gmail.com
ID Line : @vinteam

  


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 817,691