คำศัพท์ภาษาเวียดนาม

คำศัพท์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

 

1.  หมวดคำศัพท์พื้นฐานทั่วไป

คำศัพท์ภาษาไทย               คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                       คำอ่าน

ใช่     /   ไม่ใช่                     vâng / không phải                              เวิง / คง ฝ่าย

ไม่                                     không phải                                        คง

โปรด   กรุณา                        xin / làm ơn                                      ซิน / หล่าม เอิน

ขอ                                     xin                                                    ซิน

ให้                                     cho                                                    จอ

ขอบคุณ                              cảm ơn                                              ก่าม เอิน

ขอโทษ                               xin lỗi                                               ซิน โหลย

ที่นี่  /  ที่นั่น                         ở đây / ở đấy                                      เอ่อ เดิย / เอ่อ เดิ๋ย

สิ่งนี้  /  สิ่งนั้น                       cái này / cái kia                                  ก๋าย ไหน่ / ก๋าย เกีย

ใหญ่  /  เล็ก                         to / nhỏ                                             ตอ / หญ่อ                     

มาก  /  น้อย                         nhiều / ít                                           เหญี่ยว / อี๊ด

มี   /   ไม่มี                          có / không có                                     ก๋อ / คง ก๋อ

ไป   /   ไม่ไป                       đi / không đi                                      ดี / คง ดี

ตรงไป                                đi thẳng                                             ดี ถั่ง

หยุดตรงนี้                             dừng đây                                          สึ่ง เดิย

ขวา   /   ซ้าย                        phải / trái                                         ฝ่าย / จ๋าย

ไกล   /   ใกล้                        xa / gần                                            ซา / เกิ่น                                       

เร็ว   /   ช้า                           nhanh / chậm                                    แญง / เจิ่ม

ใคร  /  ที่ไหน   /  เมื่อไหร่        ai / ở đâu /  bao giờ                           อาย / เอ่อ เดิว / บาว เซ่อ

 

 

2.  หมวดคำทักทาย

คำศัพท์ภาษาไทย                คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                       คำอ่าน

สวัสดี                                  xin chào                                            ซิน จ่าว

ลาก่อน                                tạm biệt                                            ต่าม  เบียต

ไว้พบกันใหม่                         hẹn gặp lại                                        แห่น กับ ไหล่

สบายดีไหม                          có khỏe không?                                  ก๋อ แขว่ คง

ขอบคุณ ฉันสบายดี                cảm ơn, Tôi khỏe                                ก่าม เอิน , โตย แขว่

ขอแสดงความยินดี /  เสียใจ     xin chúc mừng / xin chia buồn             ซิน จุ๊ก หมึ่ง / ซิน เจีย บ่วน

ขอให้มีความสุข                     chúc bạn hạnh phúc                            จุ๊ก บั่น แห่ง ฟุ้ก

แข็งแรง  /  โชคดี                   khỏe mạnh, may mắn                          แขว่ แหม่ง, ไมย หมัน

 

 

3.  หมวดคำเกี่ยวกับจำนวน

คำศัพท์ภาษาไทย                คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                       คำอ่าน

1  /  2  /  3                         một / hai / ba                                     หมด / ฮาย / บา

4  /  5  /   6                        bốn / năm / sáu                                  โบ๋น / นัม / เสา

7  /  8  /   9                        bảy / tám / chín                                   เบ่ย / ต๋าม / จิ๋น

10 / 0                                mười / không                                      เหมื่อย / คง

 

11 / 12 / 13                      mười một / mười hai / mười ba            เหมื่อย หมด / เหมื่อย ฮาย / เหมื่อย บา

14 / 15 / 16                      mười bốn / mười năm / mười sáu         เหมื่อย โบ๋น / เหมื่อย นัม / เหมื่อย เสา

17 / 18 / 19                      mười bảy / mười tám / mười chín         เหมื่อย เบ่ย / เหมื่อย ต๋าม / เหมื่อย จิ๋น

20   /   30                         hai mươi / ba mươi                              ฮาย เมือย / บา เมือย

 

100   /   200                     một trăm / hai trăm                             หมด จัม / ฮาย จัม

1,000   /   2,000                một nghìn / hai nghìn                          หมด หงี่น / ฮาย หงี่น      

10,000   /   20,000             mười nghìn / hai mươi nghìn               เหมื่อย หงี่น / ฮาย เมือย หงี่น

100,000   /   200,000          một trăm nghìn / hai trăm nghìn         หมด จัม หงี่น / ฮาย จัม หงี่น

1 ล้าน  /   10 ล้าน                một triệu / mười triệu                         หมด เจี่ยว / เหมื่อย เจี่ยว

 

 

4.  หมวดคำบอกเวลา

คำศัพท์ภาษาไทย                คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                       คำอ่าน

วันนี้  /  เมื่อวานนี้                   hôm nay / hôm qua                           โฮม ไน / โฮม กวา

พรุ่งนี้  /  มะรืนนี้                     ngày mai / ngày kia                           ไหง่ มาย / ไหง่ เกีย

กลางวัน  /  กลางคืน                ban ngày / ban đêm                          บาน ไหง่ / บาน เดม

ตอนเช้า  /  ตอนเที่ยง              buổi sang / buổi trưa                         บ่วย สาง / บ่วย เจือ

ตอนบ่าย  /  ตอนเย็น               buổi chiều / buổi tối                           บ่วย เจี่ยว / บ่วย โต๊ย

วันที่  /  เดือน  /  ปี                 ngày / tháng / năm                             ไหง่ / ถาง / นัม

 

วันหยุด /  วันทำงาน                ngày nghỉ / ngày làm việc                     ไหง่ หงี่ / ไหง่ หล่าม เวียก

วันจันทร์                               ngày thứ hai                                        ไหง่ ถือ ฮาย

วันอังคาร                              ngày thứ ba                                         ไหง่ ถือ บา

วันพุธ                                  ngày thứ tư                                         ไหง่ ถือ ตือ

วันพฤหัส                               ngày thứ năm                                      ไหง่ ถือ นัม        

วันศุกร์                                  ngày thứ sáu                                       ไหง่ ถือ เสา

วันเสาร์                                 ngày thư bảy                                       ไหง่ ถือ เบ่ย

วันอาทิตย์                              chủ nhật                                             จู่ เหญิด

 

มกราคม                                tháng một                                           ถาง หมด

กุมภาพันธ์                              tháng hai                                            ถาง ฮาย

มีนาคม                                 tháng ba                                              ถาง บา

เมษายน                                tháng tư                                              ถาง ตือ

พฤษภาคม                             tháng năm                                          ถาง นัม

มิถุนายน                                tháng sáu                                            ถาง เสา

กรกฎาคม                               tháng bảy                                           ถาง เบ่ย

สิงหาคม                                tháng tám                                           ถาง ต๋าม

กันยายน                                 tháng chín                                          ถาง จี๋น

ตุลาคม                                  tháng mười                                         ถาง เหมื่อย

พฤศจิกายน                             tháng mười một                                  ถาง เหมื่อย หมด

ธันวาคม                                 tháng mười hai                                    ถาง เหมื่อย ฮาย

 

8.00 น.                                 Tám giờ                                              ต๋าม เส่อ

9.00 น.                                 Chín giờ                                              จิ๋น เส่อ

10.00 น.                                Mười giờ                                             เหมื่อย เส่อ

12.00 น.                                Mười hai giờ                                        เหมื่อย ฮาย เส่อ

15.00 น.                                Mười lăm giờ                                       เหมื่อย ลัม เส่อ5.  หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของ

คำศัพท์ภาษาไทย                         คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                      คำอ่าน

ราคาเท่าไหร่                                  bao nhiêu tiền                                  บาว เญียว เตี่ยน

แพงเกินไป                                     đắt quá                                            ดั๊ด กว๋า

ใหญ่เกินไป                                     to quá                                             ตอ กว๋า

เล็กเกินไป                                      nhỏ quá                                           หญ่อ กว๋า

สวย  /   ไม่สวย                               đẹp / không đẹp                               แด็บ / คง แด็บ

ราคา  /   ลดราคา                            giá cả / giảm giá                               สา ก่า / ส่าม สา

ชอบ   /   ไม่ชอบ                             thích / không thích                            ทิ้ก / คง ทิ้ก

ต้องการซื้อ /  ไม่ต้องการซื้อ               mua / không mua                             มัว / คง มัว

สีขาว  /   ดำ                                   màu trắng  /  đen                              เหม่า จั๋ง / แดน

แดง  /   เหลือง                                đỏ  /   vàng                                      ด่อ  /  หว่าง 

ฟ้า    /   เขียว                                 xanh da trời / xanh lá cây                    แซง ซา เจ่ย  / แซง หลา เกย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 814,919