รับแปลภาษาเวียดนามและภาษาอื่นๆ

รับแปลภาษาเวียดนาม เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาเวียดนาม

มั่นใจได้กับคุณภาพการแปล  โดยผู้แปลได้รับรองด้วยคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นทั้งคนไทยที่เรียนภาษาเวียดนามมาโดยตรง และคนเวียดนามที่เรียนภาษาไทยมาโดยตรง  ร่วมมือกันในการแปลงานทุกครั้ง ทำให้งานแปลที่ออกมามีคุณภาพมากกว่าแปลคนเดียวแน่นอน

 

รับแปลภาษาเวียดนาม เป็น ภาษาอังกฤษ  -  รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเวียดนาม
Translate from Vietnamese to English  -  Translate from English to Vietnamese

มั่นใจได้กับคุณภาพการแปล  โดยผู้แปลได้รับรองด้วยคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนาม  ซึ่งเป็คนเวียดนามที่เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษมมาโดยตรง   

 

ราคาคุยกันได้.......เริ่มต้นเพียง  300 บาท

 

พร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง จากบริษัทของเราทุกฉบับ 

 

 

บริการรับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม  ครบวงจร

  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับเอกสารราชการ : บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญทุกประเภท  
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับเอกสารเฉพาะทาง : รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 
  • แปลภาษาเวียดนามสัญญาต่าง ๆ : แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท 
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับโฆษณา : แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์  
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับงานวิจัย : แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าว
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับจดหมาย : แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ และแปลเอกสารอื่นๆ

 

บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับ หนัง  /  ภาพยนต์  /  ละคร  /  วีดีโอต่าง ๆ 

ฯลฯ
 
 
 

                                                                        บริการการเเปลภาษาอื่น

 

                            

                 ภาษากัมพูชา                                         ภาษาลาว                                             ภาษาจีน

  

 

        ขอบพระคุณในความมั่นใจคุณภาพการแปล โดยทางเราได้เพิ่มการแปลภาษาเพิ่มเติม คือ  ภาษากัมพูชา ภาษาลาว ภาษาจีน โดยผู้แปลที่ได้รับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและเป็นเจ้าของภาษา  โดยตรงและร่วมมือกับนักแปลไทยในการแปลงานทุกครั้งเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ

 

รับแปลภาษากัมพูชา เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษากัมพูชา

รับแปลภาษาลาว เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาลาว

รับแปลภาษาจีน เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาจีน

   

 


 

                   ขอขอบพระคุณลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการการแปลภาษาเวียดนาม และ เชื่อมั่นใน V.I.N. TEAM

  

                              

                 

 

     

 

  

  

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 802,615