รับแปลภาษาเวียดนามและภาษาอื่นๆ

รับแปลภาษาเวียดนาม เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาเวียดนาม

มั่นใจได้กับคุณภาพการแปล  โดยผู้แปลได้รับรองด้วยคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นทั้งคนไทยที่เรียนภาษาเวียดนามมาโดยตรง และคนเวียดนามที่เรียนภาษาไทยมาโดยตรง  ร่วมมือกันในการแปลงานทุกครั้ง ทำให้งานแปลที่ออกมามีคุณภาพมากกว่าแปลคนเดียวแน่นอน

 

รับแปลภาษาเวียดนาม เป็น ภาษาอังกฤษ  -  รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเวียดนาม
Translate from Vietnamese to English  -  Translate from English to Vietnamese

มั่นใจได้กับคุณภาพการแปล  โดยผู้แปลได้รับรองด้วยคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนาม  ซึ่งเป็คนเวียดนามที่เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษมมาโดยตรง   

 

ราคาคุยกันได้.......เริ่มต้นเพียง  300 บาท

 

พร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง จากบริษัทของเราทุกฉบับ 

 

 

บริการรับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม  ครบวงจร

  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับเอกสารราชการ : บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญทุกประเภท  
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับเอกสารเฉพาะทาง : รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 
  • แปลภาษาเวียดนามสัญญาต่าง ๆ : แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท 
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับโฆษณา : แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์  
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับงานวิจัย : แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าว
 
  • แปลภาษาเวียดนามเกี่ยวกับจดหมาย : แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ และแปลเอกสารอื่นๆ

 

บริการรับแปลภาษาเวียดนามสำหรับ หนัง  /  ภาพยนต์  /  ละคร  /  วีดีโอต่าง ๆ 

ฯลฯ
 
 
 

                                                                        บริการการเเปลภาษาอื่น

 

                            

                 ภาษากัมพูชา                                         ภาษาลาว                                             ภาษาจีน

  

 

        ขอบพระคุณในความมั่นใจคุณภาพการแปล โดยทางเราได้เพิ่มการแปลภาษาเพิ่มเติม คือ  ภาษากัมพูชา ภาษาลาว ภาษาจีน โดยผู้แปลที่ได้รับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและเป็นเจ้าของภาษา  โดยตรงและร่วมมือกับนักแปลไทยในการแปลงานทุกครั้งเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ

 

รับแปลภาษากัมพูชา เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษากัมพูชา

รับแปลภาษาลาว เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาลาว

รับแปลภาษาจีน เป็น ภาษาไทย  -  รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาจีน

   

 


 

                   ขอขอบพระคุณลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการการแปลภาษาเวียดนาม และ เชื่อมั่นใน V.I.N. TEAM

  

                              

                 

 

     

 

  

  

  
  

 


 

ทีมงานภาษาเวียดนาม นักแปล, ล่าม, ครูสอนภาษาเวียดนาม

 

นายมัชฌา  คำภู  (มัช)

ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาเวียดนาม (รุ่นแรกของเมืองไทย)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เทคนิคการสอน : ปูพื้นฐานทางด้านการอ่านภาษาเวียดนามให้รวดเร็ว  และง่ายดาย

ประสบการณ์ : รับสอนภาษาเวียดนามมากว่า 5 ปี

 

 

 


 

 

Mr. เจิ่น  จ่อง  ตาม (ชื่อไทย : ไตรภพ)

ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เทคนิคการสอน : เน้นสำเนียงภาษาเวียดนามขนานแท้  ไวยกรณ์  สนทนาในชีวิตประจำวัน

ประสบการณ์ : ผู้ช่วยการสอนหลักสูตรภาษาไทยให้คนเวียดนามเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนหลักสูตรปกติ  ครูสอนภาษาไทยให้คนเวียดนามมากกว่า 1 ปี

 

 

 


 

 

Ms. ฟาม  ถิ  บิช  ตรัม (ครูฝน)

ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เทคนิคการสอน : สอนสนุก  เน้นสำเนียงภาษาเวียดนามขนานแท้  เชี่ยวชาญเรื่องการออกเสียง ทั้งภาษาไทย และภาษาเวียดนาม

ประสบการณ์ : ครูสอนภาษาไทยให้คนเวียดนาม  และสอนภาษาเวียดนามให้คนไทยมากกว่า 3 ปี  และเชี่ยวชาญเรื่องการเป็นล่าม ประสานงาน

 

 

 


 

 

Mr. เล มินห์ ฟุค  (ชื่อไทย : ครูฟุค)

ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย The University of Danang (Vietnam)

เทคนิคการสอน :  มากประสบการณ์กับการสอนสำเนียงภาษาเวียดนาม  มีลักษณะเฉพาะที่สนุกสนาน เฮฮา  ไม่เครียด 

ประสบการณ์ : อาจารย์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม) ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2014 - 2016  ปัจจุบันเชี่ยวชาญเรื่องการเป็นล่ามอิสระ การประสานงาน แลการสอนภาษาเวียดนามแบบส่วนตัวทั้งรูปแบบบริษัท และตัวต่อตัว

 

 

 


 

 

 Ms. LE THI HOANG HIEP (ชื่อไทย  :  ครูเฮียบ)

ประวัติการศึกษา : Bachelor of Geography, Hanoi National University of Education, 2008
                        Master of Education, Hanoi National University of Education, 2013

เทคนิคการสอน : เน้นสำเนียงภาษาเวียดนามขนานแท้ 100% กับการสอนที่มากประสบการณ์

ประสบการณ์ : • Vietnamese language tutor for elementary pupils | 2004-2008
• Work in contact center, solving customers’ complaints
Viettel Telecom, Vietnam | Customer support specialist | 2008 
• Teach geography for grades 10, 11, 12
Pham Ngu Lao high school, Hanoi, Vietam | Teacher | 2008-2010 
• Teach geography for grades 10, 11, 12
Quang Minh high school, Hanoi, Vietam | Teacher | 2009-2014 
• Support event organizations, directly communicate with customers
Reed Tradex, Bangkok, Thailand | Customer support specialist | 2016- Now

 

 


 

 

 

 

MS. ฝ่าม  เหล่ะ  เฟือง ตู๋

EDUCATION  : (2013 – 2015)  Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thailand – Master of Science 
(2008-2013) Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) – Bachelor of Engineering (B.E)

Techniques Teaching :  "Asian Economic Community will open very soon so the more languages you master, the more job opportunities you can get for your future. We strongly believe that we will give you not only a comfortable study environment but also an effective way to learn Vietnamese. I am Vietnamese and now I am staying Thailand for master studying. I am fluent in English and can speak basic Thai language. Hence, I can definitely teach Vietnamese for people who can speak English. I experienced in tutoring for students in Vietnam and Thailand as well so let me put the experiences to work for you. I know that every language has its own difficulties to study but do not worry about it because I will give a lot of my pleasure. You will eventually recognize Vietnamese is a nice language to study and working in Vietnam will be a nice opportunity for you". 

เทคนิคการสอน : เน้นสอนให้สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้  โดยอาจารย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

 


 

 

 

Ms. มา ถิ ทู ถวี่

ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับตรีวิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ปี 2015

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน คณะ ครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เทคนิคการสอน : เน้นสอนภาษาเวียดนามแบบออนไลน๋

ประสบการณ์ : เป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยเวียดนามปี 2014

เป็นมัคุเทศก์อาสาพานักศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยสงขลา ม.มหิดอล ไปเที่ยวที่เวียดนาม

 

 


 

 

 

 

ครูดาว

ประวัติการศึกษา :  จบการศึกษาระดับตรีมหาวิทยาลัย Quang  Binh  และได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศไทย    

จบระดับปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จากมหาวิทยาลัยนครพนม

เทคนิคการสอน : เน้นสอนภาษาเวียดนามแบบออนไลน์

ประสบการณ์ : ครูสอนภาษาเวียดนามให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นเวลากว่า  5 ปี   ที่

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1  พฤษภาคม  2559  ถึง  ปัจจุบัน

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  ระยะเวลาตั้งแต่   1  ตุลาคม  2557   ถึง   31  มีนาคม  2559  

            เชี่ยวชาญเรื่องการเป็นล่าม  และการแปลภาษาเวียนาม - ไทย

 

 


 

 

 

ครูเก๋

ประวัติการศึกษา :  จบการศึกษาระดับตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต ( บธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชา การจัดการ  มหาวิทยาลัยนครพนม

เทคนิคการสอน : เน้นสอนภาษาเวียดนามแบบออนไลน์

ประสบการณ์ : ครูสอนภาษาเวียดนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบัน)

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ระยะเวลา ปี ตั้งแต่วันที่ .2016  ถึง  วันที่ 31 มี.ค.2017

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  ระยะเวลาตั้งแต่   1  ตุลาคม  2557   ถึง   31  มีนาคม  2559  

         สอนภาษาเวียดนามให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นครพนม

และ ทหารค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม

  


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 814,910