หมวดคำบอกเวลา

คำศัพท์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน


หมวดคำบอกเวลา


คำศัพท์ภาษาไทย                คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                       คำอ่าน

วันนี้  /  เมื่อวานนี้                   hôm nay / hôm qua                           โฮม ไน / โฮม กวา

พรุ่งนี้  /  มะรืนนี้                     ngày mai / ngày kia                           ไหง่ มาย / ไหง่ เกีย

กลางวัน  /  กลางคืน                ban ngày / ban đêm                          บาน ไหง่ / บาน เดม

ตอนเช้า  /  ตอนเที่ยง              buổi sang / buổi trưa                         บ่วย สาง / บ่วย เจือ

ตอนบ่าย  /  ตอนเย็น               buổi chiều / buổi tối                           บ่วย เจี่ยว / บ่วย โต๊ย

วันที่  /  เดือน  /  ปี                 ngày / tháng / năm                             ไหง่ / ถาง / นัม


วันหยุด /  วันทำงาน                ngày nghỉ / ngày làm việc                     ไหง่ หงี่ / ไหง่ หล่าม เวียก

วันจันทร์                               ngày thứ hai                                        ไหง่ ถือ ฮาย

วันอังคาร                              ngày thứ ba                                         ไหง่ ถือ บา

วันพุธ                                  ngày thứ tư                                         ไหง่ ถือ ตือ

วันพฤหัส                               ngày thứ năm                                      ไหง่ ถือ นัม        

วันศุกร์                                  ngày thứ sáu                                       ไหง่ ถือ เสา

วันเสาร์                                 ngày thư bảy                                       ไหง่ ถือ เบ่ย

วันอาทิตย์                              chủ nhật                                             จู่ เหญิด


มกราคม                                tháng một                                           ถาง หมด

กุมภาพันธ์                              tháng hai                                            ถาง ฮาย

มีนาคม                                 tháng ba                                              ถาง บา

เมษายน                                tháng tư                                              ถาง ตือ

พฤษภาคม                             tháng năm                                          ถาง นัม

มิถุนายน                                tháng sáu                                            ถาง เสา

กรกฎาคม                               tháng bảy                                           ถาง เบ่ย

สิงหาคม                                tháng tám                                           ถาง ต๋าม

กันยายน                                 tháng chín                                          ถาง จี๋น

ตุลาคม                                  tháng mười                                         ถาง เหมื่อย

พฤศจิกายน                             tháng mười một                                  ถาง เหมื่อย หมด

ธันวาคม                                 tháng mười hai                                    ถาง เหมื่อย ฮาย


8.00 น.                                 Tám giờ                                              ต๋าม เส่อ

9.00 น.                                 Chín giờ                                              จิ๋น เส่อ

10.00 น.                                Mười giờ                                             เหมื่อย เส่อ

12.00 น.                                Mười hai giờ                                        เหมื่อย ฮาย เส่อ

15.00 น.                                Mười lăm giờ                                       เหมื่อย ลัม เส่อ

Visitors: 817,674