ทัวร์เวียดนามเหนือ


 • ราคา : เริ่มต้นที่ 14,400 บาท

  Code VIN12843 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์ - ฮาลอง

  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. 2563

  สายการบิน : Thai Lion Air
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว
  อาหาร : 14 มื้อ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 11,500 บาท

  Code VIN14211 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์ - ฮาลอง

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. 2563

  สายการบิน : Thai Lion Air
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว
  อาหาร : 10 มื้อ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 13,500 บาท

  Code VIN13841 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์
  (พัก 3 คืน ที่ซาปา)

  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. 2563

  สายการบิน : Vietnam Airline
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว
  อาหาร : 12 มื้อ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 13,400 บาท

  Code VIN12011 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. 2563

  สายการบิน : Thai Lion Air
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว
  อาหาร : 11 มื้อ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 13,400 บาท

  Code VIN11233 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. 2563

  สายการบิน : Thai Lion Air
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว
  อาหาร : 10 มื้อ

 

 

      

 

ติดต่อ :

Tel. : 080-113-5495

Email : vinteam.co.ltd@gmail.com
ID Line : vinteam

Visitors: 786,844