ทัวร์เวียดนามเหนือ เทีี่ยวเวียดนามเหนือ 2567 (จอยกรุ๊ป)


 • ราคา : เริ่มต้นที่ 10,888 บาท

  Code VINHANVN0523 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ฮาลอง - นิงห์บิงห์

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. 2566

  สายการบิน : Vietnames Airlines
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว

  การพักค้างคืน :
  Day 1 - นอนฮานอย
  Day 2 - นอนฮาลอง
  Day 3 - นอนนิงห์บิ่งห์
  Day 4 - บินกลับ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 14,888 บาท

  Code VINHANFD1123 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. 2566

  สายการบิน : Air Asia
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว

  การพักค้างคืน :
  Day 1 - นอนซาปา
  Day 2 - นอนฮานอย
  Day 3 - นอนนิงห์บิ่งห์
  Day 4 - บินกลับ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 14,888 บาท

  Code VINHANVN0223 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ซาปา (นอนซาปา 2 คืน)

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. 2566

  สายการบิน : Vietnames Airlines
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว

  การพักค้างคืน :
  Day 1 - นอนซาปา
  Day 2 - นอนซาปา
  Day 3 - นอนฮานอย
  Day 4 - บินกลับ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 14,888 บาท

  Code VINHANVN0423 : ทัวร์เวียดนามเหนือ
  ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา

  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. 2566

  สายการบิน : Vietnames Airlines
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว

  การพักค้างคืน :
  Day 1 - นอนฮาลอง
  Day 2 - นอนซาปา
  Day 3 - นอนซาปา
  Day 4 - นอนฮานอย
  Day 5 - บินกลับ

 

 
      

 

ติดต่อ :

Tel. : 080-113-5495, 099-492-9053

Email : vinteam.co.ltd@gmail.com
ID Line : @vinteam

  


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 817,691