ทริปฮานอย - ซาปา - ฮาลองบก (นิงบิ่งห์) - ฮาลองเบย์ : 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 : สนามบินฮานอย - ซาปา

-     08:30 น. รถรอรับคณะที่สนามบินโหน่ยบ่าย  ฮานอย

-     จากนั้นเดินทางไป ซาปา (ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)

-     ทานข้าวกลางวัน

-     ถึงซาปา เดินชมหมู่บ้าน ก๊าต ก๊าต (Cat Cat Village)  ชมนาขั้นบันได

-     เย็นเดินเล่น Sapa Town Square – โบสถ์ Notre Dame 

-     ตลาด Love Market Sapa 

-     ทานข้าวเย็น

-     เที่ยวชมสปายามค่ำคืน

-     เช็คอินเข้าโรงแรม

(พักที่โรงแรมในซาปา)

   

 

 

วันที่ 2 : ซาปา - เทือกเขาฟานซีปัง

-     08:00 รับลูกค้าที่โรงแรมในซาปา

-     จากนั้นเดินทางขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาฟานซีปัง (หรือนั่งรถไฟราง ไปทางขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)

-     ลงมาชมน้ำตกสีน้ำเงิน (Silver Waterfall)

-     ทานข้าวกลางวัน

-     เดินขึ้นเขาสวนดอกไม้ฮ่ามส่ง บนหุบเขาปากมังกร

-     ชิว ๆ ร้านกาแฟ ชมวิวเมืองซาปา

-     ทานข้าวเย็น

-     เที่ยวชมซาปายามค่ำคืน

-     กลับโรงแรม

(พักที่โรงแรมในซาปา)

  

  

 

 

วันที่ 3 : ซาปา - ฮานอย

-     08:00 รับลูกค้าที่โรงแรมในซาปา

-     จากนั้นเดินทางกลับฮานอย (ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)

-     แวะถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม - จีน  ที่ จ.ล่าวกาย  + ทานข้าวกลางวัน

-     ถึงฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแดง

-     ทานข้าวเย็น

-     เข้าชมหุ่นกระบอกน้ำ

-     ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

-     เช็คอินเข้าโรงแรม

(พักที่โรงแรมในฮานอย)

  

  

 

 

วันที่ 4 : ฮานอย - ฮาลองบก (นิงบิ่งห์) - ฮาลองเบย์

-     08:00 รับลูกค้าที่โรงแรมในฮานอย

-     พาชมจตุรัสบาดิ่ง 

-     สุสานโฮจิมินห์

-     วัดเสาเดียว  

-     ทานข้าวกลางวัน

-     จากนั้นเดินทางไปฮาลองบก จ.นิงบิ่งห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที)

-     ล่องเรือฮาลองบก ที่ Trang An หรือ Tam Coc

-     จากนั้นเดินทางไปฮาลองเบย์  (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.)

-     ถึงฮาลองเบย์เดินตลาด Night Market

-     ทานข้าวเย็น

-     เช็คอินเข้าโรงแรม

(พักที่โรงแรมในฮาลองเบย์)

  

 

 

วันที่ 5 : ฮาลองเบย์ - ฮานอย - สนามบิน

-     08:00 น. รับลูกค้าที่โรงแรมในฮาลองเบย์

-     09.00 น. ส่งคณะขึ้นเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์

-     ทานข้าวกลางวันบนเรือ

-     บ่ายรับคณะที่ทางลงเรือ

-     เดินทางกลับฮานอย   (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

-     19:00 น. ส่งลูกค้าที่สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย  เดินทางกลับ กทม.

  

 

 

*เป็นการเช่ารถนำเที่ยวพร้อมคนขับแบบส่วนตัว Private สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความพอใจของคณะ   ส่วนโปรแกรมตัวอย่างนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์  อาจจะมีเปลี่ยนแปลงหน้างานได้ตามความเหมาะสมแก่เวลาและสถานที่

#1 โดย: ฝน [IP: 49.230.225.xxx]
เมื่อ: 2022-06-16 21:33:38
โปรแกรมนี้ราคาเท่าไรคะ 6 คนค่ะ
#2 โดย: ชัย [IP: 182.232.45.xxx]
เมื่อ: 2022-10-25 19:35:56
1คนครับ

0869951159

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 797,618