ทริปฮานอย - ซาปา - ฮาลองบก (นิงบิ่งห์) : 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ฮานอย – ซาปา

-08:30 น. รถรอรับคณะที่สนามบินโหน่ยบ่าย  ฮานอย

-จากนั้นเดินทางไป ซาปา (ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)

-ถึง จ.ล่าวกาย ทานข้าวกลางวัน

-แวะถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม - จีน

-ถึงซาปาเดินชมหมู่บ้าน ก๊าต ก๊าต

-เย็นเดิน Sapa Town Square – โบสถ์ Notre Dame

-ตลาด Love Market Sapa

-ทานข้าวเย็น

-เที่ยวชมสปายามค่ำคืน

-เช็คอินเข้าโรงแรม

(พักที่โรงแรมในซาปา)

    

 

 

วันที่ 2 : ซาปา – เทือกเขาฟานซีปัง - ฮานอย

-08:00 รับลูกค้าที่โรงแรมในซาปา

-จากนั้นเดินทางขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาฟานซีปัง (หรือนั่งรถไฟราง ไปทางขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)

-ลงมาชมน้ำตกสีน้ำเงิน (Silver Waterfall)

-ทานข้าวกลางวัน

-เดินขึ้นเขาสวนดอกไม้ฮ่ามส่ง  บนหุบเขาปากมังกร

-จากนั้นเดินทางกลับฮานอย (ใช้เวลาประมาณ 6 ชม.)

-ถึงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์

-ทานข้าวเย็น

-เข้าชมหุ่นกระบอกน้ำ

-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

-เช็คอินเข้าโรงแรม

(พักที่โรงแรมในฮานอย)

  

  

 

 

วันที่ 3 : ฮานอย – ฮาลองบก (นิงบิ่งห์)  – ฮานอย

-08:00 รับลูกค้าที่โรงแรมในฮานอย

-จากนั้นเดินทางไปฮาลองบก จ.นิงบิ่งห์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)

-ชมวัดบ๋ายดิ๋ง วัดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม หรือ 

-ชมเมืองเก่า ฮัวลือ Hoa Lu Ancient Capital

-ทานข้าวกลางวัน

-ล่องเรือฮาลองบก ที่ Trang An หรือ Tam Coc

-เดินทางกลับฮานอย

-ทานข้าวเย็น

-เช็คอินเข้าโรงแรม

(พักที่โรงแรมในฮานอย)

  

 

 

วันที่ 4 : ฮานอย – สนามบิน

-08:00 รับลูกค้าที่โรงแรมในฮานอย

-พาชมจตุรัสบาดิ่ง 

-สุสานโฮจิมินห์

-วัดเสาเดียว  

-ทานข้าวกลางวัน

-ป้อมปราการหลวงทังล็อง

-พาชมวิหารแห่งวรรณกรรม วันเหมียม Văn Miếu

-ช็อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย

-เย็นส่งลูกค้าที่สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย  เดินทางกลับ กทม.

  

 

 

*เป็นการเช่ารถนำเที่ยวพร้อมคนขับแบบส่วนตัว Private สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความพอใจของคณะ   ส่วนโปรแกรมตัวอย่างนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์  อาจจะมีเปลี่ยนแปลงหน้างานได้ตามความเหมาะสมแก่เวลาและสถานที่

#1 โดย: sattarasan.w@gmail.com [IP: 110.168.70.xxx]
เมื่อ: 2019-02-27 15:32:26
ทริปนี่ราคาเท่าไหรคะ
#2 โดย: ทัศนีย์ [IP: 113.161.224.xxx]
เมื่อ: 2019-08-16 17:55:41
ขอราคาทริปนี้ค่ะ
#3 โดย: นก [IP: 61.7.147.xxx]
เมื่อ: 2022-07-30 08:12:03
ขอราคาทริปด้วยค่ะ
#4 โดย: kudoae@hotmail.com [IP: 1.47.15.xxx]
เมื่อ: 2022-08-30 21:35:43
How much for van ( 6 People)
5 - 8 Dec

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 797,614