ทริป ดาลัด - มุยเน่ : 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ดาลัด - มุยเน่

-Arrived 12.55 น. รถรอรับคณะที่สนามบิน Lien Khuong, ดาลัด

-เดินทางไปมุยเน่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที)

-แวะทานข้าวกลางวัน

-ถึงมุยเน่ชมทะเลทรายแดง  Red Sand Dunes  + รอชมพระอาทิตย์ตกดิน

-ค่ำพาทานข้าวเย็นริมทะเล Seefood

-ส่งลูกค้าเข้าโรงแรมที่มุยเน่

(พักโรงแรมที่มุยเน่)

 

 

วันที่ 2 : มุยเน่ – ดาลัด

-08.00 น. รับที่โรงแรมในมุยเน่  ไปชมหมู่บ้านชาวประมง

-ชม ธารน้ำสีแดง  Fairly Stream

-ทะเลทรายขาว White Sand Dunes + เช่ารถ Jeep หรือรถ ATV ตลุยทะเลทราย

-พาทานข้าวกลางวัน

-จากนั้นเดินทางกลับดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที)

-แวะน้ำตกดาทัลลา + Roller Coaster

-ถึงดาลัดชมจตุรัสลัมเวียน Lam Vien Square

-ตลาดไนท์ดาลัด + ทานข้าวเย็น

-ส่งลูกค้าที่โรงแรมในดาลัด

(พักโรงแรมที่ดาลัด)

 

 

วันที่ 3 :  ดาลัด – สนามบิน

-08.00 น. รับที่โรงแรมในดาลัด 

-ชมสวนดอกไม้ดาลัด 

-หุบเขาแห่งความรัก Valley Of Love

-พาทานข้าวกลางวัน

-ขึ้นกระเช้าชมเมืองดาลัด + ไว้พระบนยอดเขา

-Crazy House

-พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได๋

-19.00 น. เดินทางไปส่งลูกค้าที่สนามบิน Lien Khuong, ดาลัด

(Flight  Depart : 21.35 น.)

 

 

*เป็นการเช่ารถนำเที่ยวพร้อมคนขับแบบส่วนตัว Private สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความพอใจของคณะ   ส่วนโปรแกรมตัวอย่างนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์  อาจจะมีเปลี่ยนแปลงหน้างานได้ตามความเหมาะสมแก่เวลาและสถานที่

#1 โดย: ปุ๋ย [IP: 61.90.39.xxx]
เมื่อ: 2018-08-08 21:52:37
3วัน2คืน ดาลัด-มุยเน่ ราคา/คน กี่บาทค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 789,858