หลักสูตรภาษาเวียดนามระดับสูง

หลักสูตรภาษาเวียดนามระดับสูง : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ระดับสูง  ที่ใช้สื่อสารหรือดำรงชีวิตในประเทศเวียดนามได้อย่างไม่มีปัญหา  รูปประโยคและไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น   เมื่อเรียนจบผู้เรียนจะสามารถเข้าใจสื่อต่าง ๆ เช่น  ข่าว  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  ฯลฯ  ได้เป็นอย่างดี

 
หลักสูตรนี้  จะสอนเกี่ยวกับ :                                                                                                 
     - รูปประโยค
     - คำศัพท์
     - ไวยกรณ์
ในระดับสูง
 
 
 
บทสนทนา  บทความระดับสูง :
     -  อ่านข่าว
     -  หนังสือพิพม์
     -  ฟังวิทยุ
     -  ดูโทรทัศน์
 
ฯลฯ
 
Visitors: 814,917