ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง 2567 (จอยกรุ๊ป)


 • ราคา : เริ่มต้นที่ 9,888 บาท

  Code VINDADVZ0423 : ทัวร์เวียดนามกลาง
  ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. 2566

  สายการบิน : Viet Jet Air
  ระดับโรงแรม : 3 ดาว

  การพักค้างคืน :
  Day 1 - นอนดานัง
  Day 2 - นอนดานัง
  Day 3 - นอนดานัง
  Day 4 - บินกลับ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 11,888 บาท

  Code VINDADFD0523 : ทัวร์เวียดนามกลาง
  ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์ (นอนบาน่าฮิลส์ 1 คืน)

  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. 2566

  สายการบิน : Air Asia
  ระดับโรงแรม : 4 ดาว

  การพักค้างคืน :
  Day 1 - นอนบาน่าฮิลส์
  Day 2 - นอนดานัง
  Day 3 - บินกลับ

 • ราคา : เริ่มต้นที่ 12,888 บาท

  Code VINDADFD0423 : ทัวร์เวียดนามกลาง
  ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์ - เว้ (นอนบาน่าฮิลส์ 1 คืน)

  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน

  ช่วงวันเดินทาง :
  พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. 2566

  สายการบิน : Air Asia
  ระดับโรงแรม : 4 ดาว

  การพักค้างคืน :
  Day 1 - นอนดานัง
  Day 2 - นอนบาน่าฮิลส์
  Day 3 - นอนเว้
  Day 4 - บินกลับ

 

 
      

 

ติดต่อ :

Tel. : 080-113-5495, 099-492-9053

Email : vinteam.co.ltd@gmail.com
ID Line : @vinteam

  


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 817,692